Kirkerne er lukket pga. Coronavirus

Kirke på afstand

Grundet Coronavirusset kan vi desværre ikke samles til gudstjenester i kirkerne for tiden. Men heldigvis har vi andre muligheder. Tjek for eksempel Silkeborg Provsti's facebookside:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Silkeborgprovsti

Hver søndag klokken 10.30 kan man her finde et nyt link til en online gudstjeneste fra Silkeborg Provsti.
Linket kommer ligeledes herpå siden.

Andagtsoversigt:

22/3 Ved Malene Platz Schmidt, Mariehøj kirke

29/3 Ved Poul Gregers Geil, Alderslyst kirke

5/4 Palmesøndag ved Mette Glowienka, Sejling kirke

9/4 Skærtorsdag ved Kirsten Vase
10/4 Langfredag ved Lars Kirkeby
12/4 Påskedag ved Tina Frank
13/4 2. Påskedag ved Pia Chalmer Rasmussen 

Vi henviser i øvrigt til gudstjenester og andagter i Danmarks Radio:
Radiogudstjeneste fra Domkirken i København de kommende søndage klokken 10.00 på P1.
Morgenandagten hver morgen klokken 8.05 mandag – lørdag på P2.

Skærtorsdag d. 9. april: Online andagt fra Linå kirke

Corona og Folkekirken

Opdateret 18/3

Coronakrisen har også stor betydning for Folkekirken. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen og opfordrer alle til at tage ansvar for at bryde smittekæderne.

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. Vi opfordrer derfor til at udsætte diss handlinger i videst muligt omfang.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Tal med præsten om mulighederne hos os.

Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Blot skal vi alle være opmærksomme på smittefaren.

Alle konfirmationer udskydes foreløbigt til efter pinse. Nye datoer fastsættes så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.

Præster og kordegn modtager mails og telefonopkald, men kontoret er lukket for personligt fremmøde.

Nye konfirmationsdatoer

Grundet coronavirus er konfirmationerne flyttet. De nye tider er som følger:

GJERN: 29. august

SKANNERUP: 30. august

Brev til konfirmandforældre kan hentes her

14. juni: Nødholdet for dem som absolut ikke kan de andre datoer. Vær opmærksom på mulig risiko for aflysning pga. Corona.

 

 

9. april: Påskemåltid i Gjern Kirke AFLYST

Skærtorsdag d. 9. april kl. 18.00

Vi har fået startet en god tradition med en Skærtorsdagsgudstjeneste med spisning i Gjern kirke. Med en flot tilslutning de 2 tidligere år, hvor vi har afholdt arrangementet, så gentager vi det igen i år. I forlængelse og som en del af gudstjenesten afholdes der spisning i kirken. Brød og vin velsignes og udgør Nadveren. Hertil serveres et lille stykke lammekølle, tzatziki og salat. Festbordet vil være pyntet og opstillet op gennem kirken.

Kirken er vært ved spisningen, men vi vil gerne vide, hvor mange vi skal servere for, så derfor er der tilmelding senest søndag d. 5. april til Erling på telefon 24 79 65 25 eller e-mail:
erling.lemming@randers.dk

Måltidet er gratis, men menighedsrådet vil gerne opfordre til, at man i stedet donerer et beløb til menighedsrådets julehjælp.

16. april: Kirkehøjskole - AFLYST. Aftenen udsættes til 4. juni 2020.

Om Indre Mission

Torsdag d. 4. juni 2020 (Udsat fra 16. april)

Foredraget holdes af Ph.d. og lektor i kirkehistorie Kurt E. Larsen, der er tidligere sognepræst i Skarrild, og

som har skrevet doktordisputats Om Indre Missions historie.

Tilmelding senest d. 2 juni til heea@km.dk

Se mere ved at klikke på billedet her ved siden.

30. april: Foredrag om pilgrimsvandring AFLYST

Moderne pilgrimsvandring – ud i det indre

Torsdag d. 30. april kl. 19.00 i Sognehuset

Foredrag v/ pilgrimspræst Elisabeth Lidell

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud.

Læs mere om foredraget i kirkebladet på side 8

Påskens prædikener

Herunder kommer påskens prædikener i tekstform.

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse