Påskesalmesang 2013

Børnene skrev om Påskesalmesangen:

Påskesalmesang

Inden påskesalmesang øvede vi påskesalmesange og lærte lidt om påske. Vi skulle også skrive hvordan vi holdte påske derhjemme. Inde i kirken var der fint og der var en kande og et fad af GULD. Udenfor var der flotte gravstene. De fortalte om Jesus og om palmesøndag og langfredag og andre dage og om korsfæstelsen Til allersidst fik vi SLIK og så gik vi hjem til skolen 

Julie Hjorth


Påskesalmesang

Inden påskesalmesang forberedte vi os ved at synge salmerne igennem og gennemlæse alle sangene. Vi lærte også om N.F.S. Grundtvig som stod for Niels Frederik Severin Grundtvig som er en kendt salmeskriver. Da vi kom hen til kirken så vi at flaget var hejst og at kirkegården var revet og inde i kirken var der blomster og tændte lys. Vi sang 4 salmer og i den ene skulle vi stå op fordi så sang vi bedre. Der var også 2 præster den ene hed Karen Elisabeth og den anden hed Louise de fortalte os om påske og Jesus og kampen mellem lyset og mørket. Mørket var alle præsterne og Herodes, og lyset var Jesus og Gud og alle de gode mennesker. Til sidst skulle vi hjem, men på vejen ud var der en overraskelse PÅSKEÆG!!! Og efter det skulle vi hjem og have dansk, hvor vi skriver om lige præcis det her.

Thorbjørn Valentin og Mads Dahl-Nielsen


Påskesalmesang I Gjern kirke!

Før vi tog af sted havde vi 2 dansk timer og bagefter frikvarter. Så tog vi i kirken og der sang vi 4 salmer Og fik fortalt en hel masse om Jesus og Påske. Så bagefter tog vi hjem og havde en normal dag. Sangene hed ”Hil dig frelser og forsoner”, ”Du kom til vor runde jord”, ”Se nu stiger solen”, og den sidste kan jeg ikke huske.

Martin Refsgaard  


Påske.  

Vi var i klassen og læste i ca. 15-20 min. Vi øvede også de salmer vi skulle synge i kirken. Salmerne hed: Se nu stiger solen af havets skød, Du kom til vor runde jord, Hil dig frelser og forsoner og Solen begynder at gløde. Så da klokken blev 9:40 fik vi et lille frikvarter. Da klokken blev ca. 9:50 gik vi sammen med 5. klasse ned til kirken for at synge salmerne. Da vi kom der ned så vi at der var hejst flag. Så gik vi ind i kirken og satte os ned på en bænk. Den første sang vi skulle synge hed: Se nu stiger solen af havets skød. Efter salmen fortalte præsten lidt om hvad den næste salme handlede om. Salmen, Du kom til vor runde jord handler lidt om Jesus liv. Så skulle vi også synge den salme. Efter den salme fortalte Louise lidt om den næste salme som hed Hil dig frelser og forsoner. Louise er en fra KK44. Salmen Hil dig frelser og forsoner handler om Jesus der bliver korsfæstet og om når han kommer ind i Jerusalem. Så efter den salme fortalte Karen Elisabeth historien om Jesus som kommer ind i Jerusalem. Efter den salme sang vi Solen begynder at gløde. Da vi havde sunget salmen gik vi hjem til skolen, på vej ud af døren fik vi et slikæg som vi kunne spise på vej hjemad.   

Thilde Drachmann  


Påskesalmesang  

inden vi tog til påskesalmesang øvede vi sangene som var Hil dig frelser og forsoner og Se nu stiger solen af havet skød og Du kom til vore runde jord og Solen begynder at gløde, men vi øvede dem med youtube og vi fandt en der var med et band der Jesus Jam og lavet Hil dig frelser og forsoner de lavet den sjovere og hurtigere, men en til sidst gik vi op til kirken, der var flaget hejst og da vi gik ind satte vi os stille ned præsenterede Karen Elisabeth organisten som hedder Sara og der var en fra kk44 hun hed Louise og en kor sanger som er kantor så sang vi Se nu stiger solen af havet skød så fortalte de om påsken.

Lærke Runge Svendsen  


Påskesalmesang  

Vi har været i kirken og synge. Nu vil jeg fortælle om min dag. Vi startede med at læse i ca. 15-20 min. Så øvede vi sangene og de hed, Se nu stiger solen af haves skød, Du kom til vor rune jord, Hil dig frelser og forsoner og Solen begynder at gløde. Jeg synes at de var lidt kedelige. Så fortalte Gry en hel masse om Jesus. Men så blev klokken halv 10 og vi fik et kort frikvarter. Så gik vi af sted. Det var lidt kold syndes jeg. Da vi endelig var der, var flaget hejst for os. Da vi kom ind i kirken var der pyntet op i hele kirken med blomster og grene og hvad der nu var. Vi satte os ind på en bænk og så begyndte vi at synge. Så sagde præsten noget. Og så sang vi igen og så videre. Da vi var færdig fik vi noget slik da vi gik ud. Og så gik vi hjem til skolen. Da vi kom hjem spiste vi og så skrev jeg den her historie.            

Isabella Larsen Rayo  


Påskesalmesang  

Inden vi skulle til påskesalmesang i Gjern kirke øvede vi de fire sange som vi skulle synge. Vi lavede en MIX-PAR-SVAR med Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Vi lavede også en opgave til Hil Dig Frelser og Forsoner og så til sidst gik vi op til kirken. Da vi havde siddet ned i lang tid rejste vi os op for at synge, det var fordi vi skulle synge bedre. Karen Elisabet og Louise fortalte historien om Jesu død/Påsken Til allersidst sagde vi farvel og fik et påskeæg.

Frederik Berg Olsson og Andreas Bonde  


Påskesalmesang

Vi har været til Påskesamlesang sammen med femte klasse i kirken i Gjern. En uge før vi tog til Påskesalmesang har vi øvet os på alle sangene.  Og fundet ud af en masse om Grundtvig. Fredag d. 15/03 skulle vi i kirke, flaget var hejst uden for kirken. Og inde i kirken var der nogle gule blomster. Da vi kom ind i kirken skulle vi synge, vi skulle stå op i en af sangene måske fordi så kom der mere lyd. Louise og præsten fortalte om påsken og Jesus. Louise havde nogle spørgsmål med som vi skulle svare på. Hun havde også nogle billeder med, hvor Jesus var på. Og da vi var færdige måtte vi få et lille påskeæg.

Anemone Mikkelsen og Noa Sofie Jensen  


Den 15. marts  

Inden vi skulle ned i kirken og synge påskesalmer, sang vi alle sangende igennem en gang. Så talte vi om påsken. Derefter begyndte vi at gå ned til kirken sammen med 5. klasserne. Uden for var der en hel masse flotte gravstene, der var også en lille hæk og en HEL masse grus. Inden får var der sidepladser, store og små lys, der var tal som man brugte når at man skulle slå op på en side i salmebøgerne (men det gjorde vi godt nok ikke), der var billeder af Jesus og af de 12 disciple.

Katrine Vad og Caroline Bech Mikkelsen  


Påske salme sang  

Vi havde øvet os i en uge. Vi har næsten øvet hver dag så vi var meget spændte.  Men så endelig skulle vi synge salmesangene som var: Se nu stiger solen op af havets skød, Du kom til vor runde jord, Hil dig frelser og forsoner og Solen begynder at gløde. Der var påskeliljer og palme blade der i hvor lysnede plejede stå og flaget var oppe Gjerns præst og Louise som var på besøg fortalte noget om påske og at Jesus fik sit sidste måltid og at han blev hængt op på et kors og at han genopstod fra døde. Til sidst fik vi påskeslik og præsterne ønskede os god påske

Christoffer Sørensen og Kristian Jensen  


Påskesalmesang  

Inden vi skulle i kirke sang vi salmer i dansk og musik. Der var 4 salmer de hed Se nu stiger solen af havets skød, Du kom til vor runde jord, Hil dig frelser og forsoner og Solen begynder at gløde. Da vi var færdig fik vi slik.

Lavet af Nicklas Møller og Silas Runholm  


Påskesalmesang  

Vi forberedte os med at lærer moget om Grundtvig og synge nogle af hans sange bl.a. Hils dig frelser og forsoner, vi hørte dem bl.a. på internettet. Flaget var oppe og gartneren var der ikke. Vi var oppe at stå fordi Jesus døde Langfredag Vi hørte om påsken og om Jesus liv vi sang Du kom til vor runde jord den handlede om hans liv. VI SPISTE PÅSKESLIK på vej hjem og snakkede vi og pjattede

Mads Berentzen og Sebastian Emmer