Gjern kirkegård - i forandring

Gjern kirkegård har eksisteret i flere hundrede år sammen med Gjern Kirke. Hvis man vil se de ældste gravsten, skal man søge i kirkens tilmurede portaler. Der ses gravminde over sognets præst, Niels Mikkelsen og hustru fra ca. år 1600. Der findes flere af den type.

På selve kirkegården kan man finde murermester Peter Kiilsgaard og hustru fra omkring 1867. Det var den mester, som tegnede kirkens tårn. Desuden kan man finde mange gamle familiegravsteder, der minder om forskellige af sognets gårde.

Mange kunstnere har været optaget af egnen omkring Gjern. Maleren Ejner Nielsen var meget optaget af ”den syge pige” Anne Dorthea Kristensen og brugte hende som motiv. Hendes gravsten findes på kirkegården dateret 1897. Et meget kendt billede malet af Ejner Nielsen, forestiller ”den blinde pige” Dagmar Andersen, som var organist ved Gjern Kirke i 51 år. Hun døde i 1950, og hendes gravsten rejst af menigheden kan stadig ses på kirkegården. Endelig skal nævnes maleren Erik Rådal, som døde i 1941 i en alder af kun 35 år. En kunstner, der om nogen har skildret sit barndoms-og ungdomsmiljø. Også hans gravplads kan findes.

Hvori består så forandringen?

Begravelser ændrer sig til bisættelser. Hvor man før havde brug for ret store gravsteder til kistebegravelser, er der nu mere brug for mindre steder til urnenedsættelser. Der bliver frigjort plads, som i løbet af forår og sommer vil blive mere og mere grøn. Der bliver sået mere græs, der bliver måske plantet lidt træer. Kirkegården bliver grønnere i takt med graverens tid. Der bliver smukkere, men det er ikke den eneste intention.

Alle skal spare. Det gælder også inden for kirke og kirkegård. Som menighedsråd er vi underlagt Silkeborg Provsti, hvor den klare melding fra provst Eluf Westergaard lyder: driften af kirkegården skal hvile i sig selv. Det betyder, at graveren har mindre tid til rådighed, og det er nu engang hurtigere at slå græs, end at luge ukrudt. Det betyder også, at de ting, som tilbydes på kirkegården, bliver dyrere. Der skal være ensartede priser i hele Silkeborg Provsti. Endelig skal det nævnes, at der selvfølgelig er forskel på det man skal betale afhængig af tilhørsforhold til folkekirken.

Graverne

Otto V. Jensen

Tlf.: 30 68 23 97
E-mail: gravergjern@fiberpost.dk

Mandag er fridag


Klaus Stenholt

Tlf.:30 44 00 96
E-mail: ksmustang@energimail.dk

Fredag er fridag