Skannerup Kirke

Den opstandne Kristus
Et kik gennem kirke mod alteret

Skannerup kirke ligger centralt i sognet ved vejen mellem Silkeborg og Hammel. Øjet fanges af den smukke gamle klokkestabel på kirkegården foran kirken. To korinthiske støbejernssøjler fra 1856 bærer kirkens klokke, der er omstøbt i 1864.
Skannerup Kirke er antageligt opført først i 1200-tallet. Kirken bestod af skib, kor og apsis. Apsis er formentlig nedrevet før år 1600. Våbenhuset er en senere tilbygning fra 1855. Oprindeligt har kirken nok haft tag af bly.
Kirken er ret lille, bygget af granitkvadre med usædvanligt tykke vægge i skibet, omkring 140 cm.

De oprindelige døre er nu tilmurede, og adgangen sker gennem våbenhuset. De oprindelige vinduer på nordsiden er ligeledes tilmurede.
Helligkilden, som fandtes ved Skannerup Kirkes nordvestre hjørne, har uden tvivl været givende for kirken i kraft af mange gaver. Kilden, der nu er udtørret, var kendt for sit mirakuløse helbredende vand. Kirken bliver nævnt i 1495, da lensmanden fra Skanderborg, rigsråd Holger Eriksen Rosen-kranz betænker den med en okse og ko. Troen på helligkilden har holdt sig langt op i tiden. I 1768 skrives om de mange gaver, som syge mennesker giver til kirken. Gaverne bruges til restaurering og fornyelse af inventar. Dog har de mange ønsker om forbøn også ind imellem været kilde til nogen irritation. Pastor Thura, sognepræst i Gjern og Skannerup, 1792-1836, skriver i sognets kirkebog om flere hundrede personlige og skriftlige henvendelser med ønske om forbøn i kirken.
I 1616 bliver kirken nævnt som værende ”ganske meget bygfældig på tag, mur og østende”. Efter flere forskellige ejerforhold købes kirken i 1803 af grev Wedell Friis til Frijsenborg. Dette ejerskab fortsætter, indtil kirken overgår til selveje i 1921. I årene 1855 og 1856 får kirken en ”hovedistandsættelse”, som stort set giver kirken dens nuværende udseende.


Inventar
Inde i kirken fanges øjet af altertavlen fra 1677, et arbejde med mange udskæringer, der nederst fortæller om nadveren, øverst om korsfæstelsen. Prædikestolen er fra 1585, istandsat i 1678. Kalk og alterstager er fra sidste halvdel af 1600- tallet. Lysekroner fra 1700-tallet er som så meget andet gaver til kirken. Døbefonten af granit er ”renhugget” i 1893, hvor der også blev fremstillet en ny fod. Kirkens korbue er lavet af granitkvadre, som ser ud til at være blevet beskadiget ved brand. Over leveringen fortæller, at svenske soldater under indkvartering i 1600-tallet satte ild på den.

I 2005 blev kirken renoveret indvendig. Maja Lisa Engelhardt valgte farvesætning og malede udgangsbilledet af den opstandne Kristus, ophængt på væggen mod vest. Alt dette kunne menigheden tage i øjesyn og glæde sig over ved høstgudstjeneste i 2005.

Om udsmykningen skriver Maja Lisa Engelhardt:

” Mine kirkeudsmykninger har indtil nu beskæftiget sig med motiver fra den periode i Det Nye Testamente der omhandler Kristi gerninger efter opstandelsen.
Det er et klart valg fra min side, hvor jeg med mine billeder ønsker at markere, at Kristus efter opstandelsen er blevet synlig som frelser, en glædesbudbringer og ledestjerne. Der står i Matthæusevangeliet kapitel 28, vers 18 – 20:

Og Jesus kom her og talte til dem og sagde: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Disse ord er vigtige for den kristne at tage med sig ud, ikke mindst når man har været til gudstjeneste og forlader kirken. I kirken foregår synligt så meget fremad mod alteret, men når vi går ud af kirken og dermed også siger farvel til rummet og budskabet som kirkehandlingen indeholdt, så er det mit ønske at mit ikonagtige billede på vestvæggen skal være en udgangshilsen – et godt farvel til det man har fået givet forinden. Den forgyldte ramme om maleriet samler lyset i sig og udstråler lys. De reliefagtige kornaks fortæller om egnens vækst, men især om kornet som bliver til brød, og som igen er symbolet på Kristi legeme. Jeg har valgt en farvesætning på kirkens træværk som lægger sig op til guldets lys og tanken om kornets gave. Orgelets tyngde har med mine farver fået en lethed som skal følge hele mit ønske om at give kirken lys. De punktvise forgyldninger medvirker til denne lethed. Mit udgangsbillede forsøger at give, som i et aftryk, et billede af Kristi ansigt. Må han være tilstede for den som tror.”