Gjern Kirke

Østergade 6
8883 Gjern

Graver i Gjern

 

Otto V. Jensen
Graverkontoret på Gjern kirkegård:
tlf.: 30 68 23 97

E-mail: gravergjern@fiberpost.dk
tlf.- og træffetid: Tirsdag - fredag kl 08.30 - 09.00

Privat:
Nylandsvej 25
8882  Fårvang
tlf.: 26 44 23 35

Gravermedhjælper
Klaus Stenholt
30 44 00 96

E-mail: ksmustang@energimail.dk

 

 

Sognepræst

 

Majbritt Fabech Skoch Christensen
Østergade 6
8883 Gjern
Tlf: 86 87 50 27
Mobil: 29 36 73 77
E-mail: mfsc@km.dk

Mandag er fridag!

Kordegn

 

Helle Eg Andersen
Kordegnekontoret
Østergade 11A
8883 Gjern
Tlf: 86879772

E-mail: heea@km.dk

Kordegnekontorets åbningstid: man-tors 9.00 - 13.00

Organist

 

Elena Tolmachova

Tlf: 8687 5855 / 3131 0580

E-mail: Loliana2010@gmail.com

Kirkesanger

 

Poul Buchwald Andersen

Tlf: 7144 3877
E-mail: pobuan@mail.tele.dk

 

 

 

Skannerup Kirke

Hammelvej 6
Skannerup
8883 Gjern

Graver i Skannerup

Otto V. Jensen
Graverkontoret på Gjern kirkegård:
tlf.: 30 68 23 97

E-mail: gravergjern@fiberpost.dk
tlf.- og træffetid: Tirsdag - fredag kl 08.30 - 09.00

Privat:
Nylandsvej 25
8882 Fårvang
tlf.: 26 44 23 35

Gravermedhjælper
Klaus Stenholt
30 44 00 96

E-mail: ksmustang@energimail.dk